Missie

Al Islaah is een op Islamitsche grondslag gestichte school. Wij helpen het kind ontwikkelen tot weerbare burgers en de Islam dient daarbij als leidraad. Wij vinden het belangrijk, dat kinderen kwalitatief goed onderwijs en gelijke kansen krijgen, waardoor ze open deel kunnen nemen aan de maatschappij.