Visie

Op Al Islaah bieden wij inclusief, passend onderwijs, waarbij taalontwikkeling integraal verweven is in ons onderwijsaanbod. Door coöperatieve werkvormen te gebruiken, betrekken wij de kinderen actief tijdens de lessen.