Visie op identiteit

 

Op Al Islaah vinden we het belangrijk dat kinderen zich bewust worden van hun Islamitische identiteit en dat ze hier een positieve invulling aan geven binnen de maatschappelijke context. Dit bereiken we door de Islam als leidraad te gebruiken.


De Islamitische identiteit van Al Islaah is herkenbaar binnen alle aspecten van het onderwijs op deze school. Dit beperkt zich niet alleen tot de lessen in Islam 2x per week, maar komt tevens tot uiting tijdens de reguliere lessen, activiteiten. Tijdens de lessen in Islam leren ze bijvoorbeeld:
• soera’s uit de Koran in het Arabisch en de Nederlandse vertaling
• hadith met uitleg
• over het leven van de Profeet sws
• de woedoe (rituele wassing voor het gebed)
• de adhan (oproep tot het gebed)
• de salaat
• verhalen uit Islam
• normen en waarden in Islam
• doea’s


De lessen die ze leren tijdens de lessen in Islam, vinden hun weerslag in het dagelijks leven en de lessen die worden gegeven op school.


Iedere ochtend wordt begonnen met soera Al Fatiha (De Opening) en iedere middag wordt afgesloten met soera Al Asr (De Tijd). Verder wordt gezamenlijk een doea opgezegd voor het eten. Ook wordt op maandag, dinsdag en donderdag opgeroepen tot het gebed (adhan) door één van de leerlingen, waarna ze het middaggebed (dohr) gezamenlijk bidden in de speciaal hiervoor ingerichte gebedsruimte van school (masjid). De 2 vieringen, ied ul Fitr en ied ul Adha, vieren we op school en er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het geloof tijdens de Ramadan. In deze heilige maand organiseren we tevens een Iftar met en voor kinderen, ouders en leerkrachten.


Leerkrachten op Al Islaah dragen de kennis van de Islamitische identiteit uit, door de Islam waar mogelijk te verbinden met de reguliere lessen en activiteiten. Dit bijvoorbeeld door de waarden en normen (hadith) te verbinden met de lessen uit de ‘Vreedzame School’, maar ook door mee te doen met activiteiten en/of evenementen en deze ook vanuit Islam nader te belichten.


De kinderen ontwikkelen op die manier een stevige, zelfbewuste basis, van waaruit ze hun Islamitische identiteit ook in hun latere leven op een positieve wijze vorm kunnen geven en deel kunnen nemen aan de maatschappij.